Nowe podejście do biznesu

MłodzieżFilantropia

Uprawnienia i kursy zawodowe

Szkolenia dla pracowników

Dla pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa przygotowaliśmy szkolenia wstępne bhp, dzięki którym możliwe jest edukowanie pracowników. Przekazywana wiedza pozwoli im na stosowanie się do zasad eliminujących lub minimalizujących możliwość występowania sytuacji ryzykownych.