Nowe podejście do biznesu

MłodzieżFilantropia

Biura adwokackie

http://www.bydgoszcz7.komornik.pl/

Na stronie komornika Michała Popiela znajdują się wszelkie informacje na temat nawiązania współpracy związanej z odzyskiwaniem należności. Na stronie znajdują się również dane na temat aktualnie prowadzonych, a także odbytych licytacji komorniczych. Wiemy, że dzięki tak kompleksowym usługom, nasza oferta jest idealna właśnie dla Państwa.


Zajmujemy się rozwodami - Radca Prawny Anna Grzegorska

Jako prawnicy doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwód niesie za sobą wiele komplikacji i potencjalnych sporów między małżonkami. Radca Anna Grzegorska podejmuje się reprezentowania Klientów przed sądem w sprawach o unieważnienie małżeństwa, przyznanie alimentów czy ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Oprócz tego w naszej Kancelarii we Wrocławiu pomagamy w ustaleniu zadowalających strony stosunków między rodzicami a dzieckiem - m.in. uregulowaniu kontaktów, widzeń czy ograniczenie lub pozbawienie władzy.


Kancelaria notarialna

Znajdująca się w Łodzi kancelaria dokonuje czynności w formie sporządzania akt poświadczenia dziedziczenia, własnoręczności podpisu, zgodności kopii dokumentu z oryginałem, ale nie tylko. Notariusz spisuje również protokoły, a także przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych

Nasza firma oferuje kontenery na gruz, zapewniając kompleksowy wywóz odpadów budowlanych oraz innych. Dysponujemy pojemnikami o bardzo zróżnicowanej pojemności, które ze względu na zastosowaniu w produkcji najwyższej jakości materiałów są bardzo odporne na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne, pozwalając na skuteczne pozbywanie się niepotrzebnych odpadów. Działamy profesjonalnie i realizujemy zlecenia w pełni indywidualnie.


kancelariadrozdowski.pl

Zajmujemy się działalnością usługową, w ramach której udzielamy wsparcie podmiotom gospodarczym o różnej wielkości i działającym w rozmaitych branżach. Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski od wielu lat zajmuje się praktyką korporacyjną, transakcyjną, a także okołogiełdową i nieruchomościową. Jest to kancelaria prawa pracy, która podejmuje się spraw związanych z zatrudnieniem, kontraktami menadżerskimi, ochroną konkurencji oraz ochroną prywatności osób zatrudnionych, a także wieloma innymi.


Pomoc radcy prawnego w sprawie rozwodu

Jedną z usług świadczonych przez kancelarię prawną z Radomia jest pomoc przy rozwodach. Prawnicy, w tym zarówno adwokaci, jak i radcy prawni, zajmują się kompleksowym doradztwem także w sprawach o separację, ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, czy też o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.